Skip to content

Väljaõpped, koolitused ja töökogemus

Lõpetasin psühholoogia magistriõppe Tallinna Ülikoolis 2003. Koolisühholoogina alustasin tööd 2000 sügisel ning jätkan siiani. Üle 20 aasta olen tegutsenud psühholoogina ka õppenõustamise valdkonnas. Senine töökogemus on olnud seotud peamiselt laste, noorte ja perede nõustamise ning teraapiaga. Sealhulgas erivajadused, õpiraskused, käitumisprobleemid. Viimasel 10 aasta jooksul on lisandunud haridustöötajate ja terapeutide tööalane nõustamine ja supervisioon/coaching.

Teraapia- ja täiendkoolitustest lõpetasin väljaõppe pereterapeudina 2006.aastal alustades praktiseerimist õpingute ajal. 2005. aastal lõpetasin 2,5-aastase loovteraapia täiendkoolituse. 2007. aastast alates olen saviteraapia metoodi “Töö saviväljal” terapeut.

Lisaks olen täiendanud ennast 3 aastat psühhoanalüütilise lasteteraapia alal, läbinud 2014 kognitiivkäitumusliku teraapia ning 2015 motiveeriva intervjueerimise sissejuhatavad kursused. 2022. aastal läbisin lahenduskeskse lühiteraapia kursuse. 2022. aastal lõpetasin väljaõppe psühhosotsiaalse valdkonna coachi ning superviisorina.

Minu väärtused erialatöös

Teoreetilistest raamistutest on mind kõige rohkem ja sügavamalt mõjutanud süsteemiteooria, pereteraapia ning lahenduskeskne lühiteraapia. Konfidentsiaalsus ning kliendi jõustamine on olulisimad väärtused. Pean oluliseks pidevat enda ressurssidega tegelemist ja säilenõtkust, elu, töötamine, meie seisund ja enesetunne on pidevas muutumises. Soovin muutustega sammu pidada. Minu käekirja iseloomustab armastus loovate metoodikate, visualiseerimise, skaalade, vaheldusrikkuse vastu.

Saale Kibin

Psühholoog, pereterapeut ja superviisor